Tein opinnäytetyökseni aulatilan konseptisuunnitelman Metropolian tulevaan Myllypuron kampusrakennukseen. Työ itsessään oli hypoteettinen eikä varsinaisesti tilaustyö. Suunnitelmani pohjautuivat sen hetkisiin arkkitehtikuviin, joissa aulatilojen koko oli yhteensä n. 1400 m2. Pääaulan lisäksi suunnittelin tiloihin erilaisia opiskelupisteitä. Suunnitelmistani löytyy tarvittavat tilat sähköpostin lukemiseen, itsenäiseen pidempiaikaiseen opiskeluun, ryhmätöihin ja ideointihetkiin. Käytin työssäni käyttäjälähtöista tilasuunnittelun menetelmää, jonka pohjaksi pidin työpajan. Työpajaan osallistui Metropolian opiskelijjoita, opettajia ja myllypurolaisia asukkaita. Kampusrakennuksen tarkoituksena on olla myös myllypuron asukkaiden käytössä sekä tilojen että palveluiden osalta.


Pääaula ja vastaanotto

Opiskelualue sähköpostien lukuun ja nettiselailuun

Areena tapahtumiin sekä opiskeluun tarkoitettu alue

Luovaan opiskelun / ryhmätyölle suunniteltu alue